1. שירי אהבה מני ורסנו 3:35
  2. אלוהים של האתאיסטים מני ורסנו 4:17
  3. פגישה לאין קץ מני ורסנו 5:13
  4. אורח שמרגיש בבית מני ורסנו 5:32

מילים

1. שירי אהבה
2. אלוהים של האתאיסטים
3. פגישה לאין קץ
7. אורח שמרגיש בבית

כל המילים, הלחנים, ההקלטות והמיקס – מני ורסנו, למעט "פגישה לאין קץ", מילים – נתן אלתרמן.

— לחצו לנגן

אלוהים של האתאיסטים

ראה אור בשנת 2013

Facebook Twitter